1990 – Se înființează Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap prin H.G. nr.1100/1990
2003 – Se reorganizează Secretariatul de Stat ca Autoritate Națională pentru Persoane cu Handicap (ANPH) prin OG nr. 14/2003, aprobată prin Legea nr. 239/2003
2010 – Preluarea ANPH ca Direcție de specialitate în cadrul Ministerului Muncii
2014 – Înființarea Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități (ANPD) prin O.G. nr. 86/2014, aprobată prin Legea nr. 174/2015
2019 – Reorganizarea ANPD ca Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANPDCA) prin O.G. nr. 68/2019, aprobată prin Legea nr nr.77/2020
2022 – Înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) prin H.G. nr 234/2022.

Abrevieri

HG – Hotărâre Guvernamentală

OG – Ordonanţa Guvernului

ANPH – Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap