Beneficii și facilități

Credit cu dobândă subvenţionată

Cum pot obține un credit pentru cumpărarea unei mașini sau adaptarea locuinței pentru propriile nevoi?

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.
Persoanele care au contractat un credit în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cărora, în urma reevaluării, li s-a schimbat încadrarea în gradul de handicap beneficiază în continuare de aceleaşi condiţii de rambursare până la achitarea creditului.
Persoanele adulte cu dizabilitate gravă sau accentuată, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi reprezentanţii legali ai copiilor cu dizabilitate gravă sau accentuată beneficiază de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru tehnologii asistive şi de acces, cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani.

Pentru a accesa acest credit este necesară depunerea următoarelor documente la Direcția Generală de Asistență Socială:

 1. cerere;
 2. copie certificat încadrare în grad de handicap;
 3. copie document de identitate, declarație pe propria raspundere a persoanei că nu a mai beneficiat de aceste prevederi ale Legii 448/2006;
 4. declarație pe propria raspundere referitoare la faptul că va comunica orice modificare a certificatului de încadrare în grad de handicap sau orice modificare a domiciliului;
 5. copie de pe hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie sau de pe dispoziţia de tutelă/curatelă, unde este cazul.

În urma analizării documentelor depuse, DGASPC eliberează solicitantului o adeverinţă privind acordul plăţii dobânzii la creditul obţinut. După obţinerea adeverinţei, solicitantul se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului. În urma acceptului de creditare din partea unităţii bancare, DGASPC va încheia un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit şi a graficului de rambursare. În funcţie de destinaţia creditului obţinut în condiţiile legii, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat includ în dosar şi următoarele documente:

 1. copie de pe factura finală a autovehiculului sau copia legalizată a contractului de vânzare/cumpărare a acestuia;
 2. graficul de rambursare a creditului, care se depune la DGASPC ori de câte ori suportă modificări.

DGASPC efectuează plăţile în baza ultimului grafic de rambursare depus.

Ordinea etapelor de parcurs descrisă mai sus este obligatorie.

Pot achiziţiona inclusiv o maşină second hand?

Se pot achiziționa și autovehicule second hand, condiția fiind ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 euro. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Transport

Am dreptul la decontarea cheltuielilor de transport?

Pentru a beneficia de cheltuieli de transport decontate, trebuie să optezi pentru varianta potrivită pentru tine dintre cele două posibilități:  gratuitate  pentru transportul interurban sau decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Gratuitatea pentru transportul interurban se acordă în limita a 24 bilete pentru persoanele cu grad grav de handicap, respectiv 12 bilete pentru persoanele grad accentuat de handicap.

Decontarea carburantului se face în limita a 1500 de lei/an pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav și însoțitorii acestuia și 750 de lei/an pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat și însoțitorii acestuia.

Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Dacă se optează pentru acordarea gratuității la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Ce trebuie să fac pentru decontarea transportului interurban?

Pentru decontarea transportului interurban este necesar să depui o cerere la DGASPC, fizic sau online, prin care să soliciți eliberarea biletelor de călătorie interurbană pentru anul în curs, cerere însoțită de copie după actul de identitate și certificatul de încadrare în grad de handicap.

Gratuitatea pentru transportul interurban se acordă în limita a 24 bilete pentru gradul grav, respectiv 12 bilete pentru gradul accentuat.

Ce trebuie să fac pentru decontarea carburantului?

Pentru decontarea carburantului este necesar să depui o cerere tip, împreună cu bonurile fiscale de carburant, în original, la DGASPC.

Decontarea carburantului se face în limita a 1500 de lei/an pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav și însoțitorii acestuia și 750 de lei/an pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat și însoțitorii acestuia.

Ce trebuie sa fac pentru decontarea transportului urban?

Pentru a beneficia de gratuitate pentru transportul cu mijloacele de transport în comun de suprafață acordate persoanei încadrate în grad de handicap grav, atât tu, cât și însoțitorul, respectiv asistentul personal, este necesar să depui următoarele documente la DGASPC pentru obținerea unei legitimații:

 1. copie a actului de identitate;
 2. copie a certificatului de încadrare în grad de handicap;
 3. poza color tip CI.

Ce trebuie să fac pentru decontarea transportului cu metroul?

Conform legii, se asigură persoanelor cu dizabilități, însoțitorilor acestora și asistenților personali gratuitate la transportul urban cu metroul prin decontarea abonamentului lunar cu număr nelimitat de călătorii. Metodologia prevede că persoanele îndreptățite să beneficieze de acest tip de sprijin vor achiziționa din fonduri proprii abonamentele lunare, urmând ca gratuitatea la transportul urban cu metroul să fie obținută prin decontarea contravalorii abonamentelor la DGASPC. Dosarul de decont se depune la DGASPC și include:

– cererea tip,

– copie act de identitate

– abonamentul lunar cu număr nelimitat de călătorii, folosit și cu valabilitatea expirată, în original, cu data inscripționată a primei zile de utilizare, cât și a ultimei zile. Pentru abonamentul lunar reîncărcabil se va prezenta bonul de reîncărcare a acestuia, în original, care să precizeze perioada de valabilitate; extras de cont al persoanei îndreptățite.

Ce trebuie să fac pentru decontarea Rovinietei?

Ca să obții decontarea rovinietei, trebuie să depui fie la primaria din localitatea de domiciliu, fie la DGASPC, următoarele documente:

–           Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap

–           Copie a actului de identitate

–           Copie a certificatului de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului

–           Cerere tip

Dacă proprietarul mașinii este însoțitorul sau asistentul personal al persoanei cu dizabilități, se adaugă în dosar actul de identitate al acestuia și, după caz, documentul (contract angajare) din care să reiasă calitatea de asistent personal.

Parcare

Ce este cardul de parcare pentru persoanele cu handicap?

Persoanele cu dizabilități, încadrate în grad de handicap, sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită.

Cum pot obține cardul de parcare pentru persoanele cu dizabilități?

Cardul – legitimație de parcare poate fi obținut de la DGASPC sau primăria din localitatea de domiciliu. Documentele necesare pentru eliberarea cardului sunt:

 1. cerere  tip;
 2. certificatul de încadrare în grad de handicap;
 3. act de identitate persoană adultă cu handicap;
 4. o fotografie tip buletin (a persoanei cu handicap).

În situația în care beneficiarul depune documentele de mai sus prin mijloace electronice, acestea vor fi prezentate în original la eliberarea cardului – legitimație de parcare.

Eliberarea cardului legitimație pentru locuri gratuite de parcare se face de către autoritățile administrației publice locale în termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu dizabilitate.

Cum pot utiliza cardul de parcare?

Cardul de parcare va fi afișat în partea de față a vehiculului, astfel încât fața cardului să fie vizibilă pentru verificare.

Pentru utilizarea acestuia în afara țării, deoarece facilitățile diferă de la stat la stat, te rog să te interesezi în mod concret cu privire la facilitățile acordate în statul în care vei efectua deplasarea.

Care este modelul de card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap?

Urmare publicării în Monitorul Oficial al României nr. 169/28.02.2023, Partea I, a Ordinului nr. 163/21.02.2023 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap, emis de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, anexăm în format editabil, conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordin, modelul cardului-legitimație, pentru implementarea acestuia de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene și ale sectorului municipiului București.

Descarcă Monitorul Oficial al României nr. 169/28.02.2023, Partea I (PDF)

Descarcă Word editabil card legitimatie parcare (DOCX)

 

Cum pot obține un fotoliu rulant, proteză sau alt dispozitiv asistiv?

Este necesar să te adresezi Casei Județene de Asigurări de Sănătate, din județul de domiciliu, cu o cerere, însoțită de copia certificatului de încadrare în grad de handicap și recomandarea pentru un dispozitiv anume de la medicul specialist. Casa de Asigurari va elibera o decizie, pe care o poți prezenta în farmacii sau la distribuitorii de materiale sau dispozitive medicale, tehnologii sau dispozitive asistive pentru achiziționare.

De asemenea, poți verifica condițiile de înscriere în proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” pentru a obține un voucher pentru achiziționare tehnologie asistivă cu valoarea maximă de 23 000 lei.

Pensie

Am dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare. Cum obțin certificatul de încadrare în grad de handicap pentru Casa de pensii?

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare şi a stagiilor complete de cotizare, astfel:
a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţii de handicap grav, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;
b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţii de handicap accentuat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;
c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţii de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.

Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.

Pentru eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap destinat solicitării dreptului la pensie pentru limită de varstă, respectiv în vederea aplicării prevederilor art. 58 sau 59 din Legea nr. 263/2010, trebuie să depuneți o cerere la DGASPC sau la primaria localității unde aveți domiciliul.

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap va elibera un certificat de încadrare în grad de handicap care va cuprinde: data dobândirii handicapului, gradul de handicap, valabilitatea certificatului, precum și mențiunea că certificatul a fost emis pentru aplicarea art. 58 sau 59 din Legea nr. 263/2010.

Certificatul eliberat va fi depus la Casa de pensii teritorială care va decide în baza prevederilor legale dacă puteți beneficia de pensie limită de vârstă.

Pot cumula indemnizația de handicap cu pensia de invaliditate?

Da. Prestațiile sociale se acordă indiferent de venituri.

Sănătate

Am dreptul la asigurare medicală în baza certificatului de încadrare în handicap?

Conform legii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, persoanele cu handicap beneficiază de asistență medicală, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru, care se aprobă prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Cum pot beneficia de un bilet de tratament balnear?

Persoanele cu dizabilități au dreptul la un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

Este necesară o solicitare pentru obținerea unui bilet de tratament balnear, însoțită de următoarele documente:

 1. actul de identitate;
 2. certificatul de încadrare în grad de handicap, valabil la data eliberării biletului de tratament;
 3. biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Dosarul se depune la casele județene sau locale de pensii publice.

Educație

De ce drepturi beneficiează un elev/student cu dizabilităţi?

Persoanele cu dizabilități au acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora.

De asemenea, persoanelor cu dizabilități li se asigură educaţia permanentă şi formarea profesională de-a lungul întregii vieţi.

În vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități în unităţile şi instituţiile de învăţământ, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:

 1. să promoveze şi să garanteze accesul la educaţie şi formare profesională al persoanelor cu handicap;
 2. să asigure şcolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de şcolarizare obligatorie, precum şi pregătirea şcolară, indiferent de locul în care persoana cu handicap se află, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante;
 3. să asigure accesul la formele de educaţie permanentă, adaptându-le nevoilor educaţionale ale persoanelor cu handicap;
 4. să sprijine cooperarea dintre unităţile de învăţământ special sau de masă cu familia şi comunitatea, în vederea asigurării unei oferte educaţionale care răspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
 5. să asigure pregătirea cadrelor didactice în vederea adaptării practicilor educaţionale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de învăţământ obişnuit;
 6. să asigure posibilitatea practicării unui sport de către orice persoană cu handicap, precum şi pregătirea cadrelor didactice în vederea însuşirii de către acestea a unor noţiuni medicale şi tehnice specifice;
 7. să asigure servicii educaţionale de sprijin pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora, prin specialişti în domeniul psihopedagogiei speciale;
 8. să asigure accesul în unităţile şi instituţiile de învăţământ.

Studenţii cu dizabilități beneficiază  la cerere, de reducerea cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la căminele şi cantinele studenţeşti. Împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, după caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învăţământ.

Asistentul personal profesionist

Care sunt obligațiile angajatorului (primăria de domiciliu sau de reședință) față de persoana cu handicap grav pe perioada absenţei temporare a asistentului personal profesionist?

Conform Legii nr. 448/2006, absență temporară înseamnă: imposibilitatea asistentului personal profesionist de a presta pentru persoana cu handicap grav sau accentuat toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav, datorită unor cauze sau împrejurări de natură obiectivă.

Angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav sau accentuat un înlocuitor al asistentului personal profesionist. În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap i se acordă o găzduirea într-un centru de tip respiro.

Se pot acorda sporuri asistentului personal profesionist?

– un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică și condiții de muncă deosebite în care își desfășoară activitatea;
– un spor de 15% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție cel puțin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;
– un spor de 25% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA.

Asistentul personal

Pot beneficia de asistent personal?

În baza evaluării sociopsihomedicale, dacă ai fost incadrat în grad de handicap grav poți avea dreptul de opțiune între asistent personal și indemnizația de însoțitor, doar dacă certificatul de încadrare în grad de handicap prevede încadrarea în categoria „grav cu asistent personal”.

Care sunt drepturile asistentului personal al persoanei cu handicap grav?

Pe perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:

a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
b) program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână;
c) concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituţii publice;
d) transport urban gratuit;
e) transport interurban.

Care sunt obligațiile angajatorului (primăria de domiciliu sau de reședință) față de persoana cu handicap grav pe perioada absenţei temporare a asistentului personal?

Conform Legii nr. 448/2006, absență temporară înseamnă: imposibilitatea asistentului personal de a presta pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de abilitare și reabilitare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav, datorită unor cauze sau împrejurări de natură obiectivă.

Angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie lunară sau găzduirea într-un centru de tip respiro. Indemnizaţia lunară acordată persoanei cu handicap grav este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0.

Dacă absența temporară este determinată de efectuarea de către asistentul personal a concediului de odihnă, indemnizația se acordă o singură dată pe an, indiferent dacă concediul de odihnă se efectuează în tranșe.

Se poate acorda sporul pentru condiții vătămătoare asistentului personal?

Asistentul personal, pentru activitatea desfășurată în condiţii periculoase sau vătămătoare, poate beneficia de spor de până la 15% din salariul de bază şi se acordă în condițiile existenței unor buletine de determinare care să evidențieze existența condițiilor periculoase sau vătămătoare la locul de muncă al asistentului personal, respectiv serviciul social destinat persoanelor cu handicap în care acesta este angajat.

Unități protejate

Care este metoda de calcul a procentului de 4% persoane cu dizabilități angajate în entitățile care au cel puțin 50 de angajați, în vederea aplicării prevederilor art. 78 alin (2) din Legea nr. 448/2006?

În vederea aplicării prevederilor art. 78 alin. (2) din legea nr. 448/2006, procentul de 4% din numărul total de angajaţi se determină ca medie aritmetică rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice.

În efectivele zilnice nu se includ salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate.

Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se iau în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.

Procentul de 4% rezultat în urma aplicării prevederilor art. 3 este un număr care are o valoare zecimală din două cifre.

Salariaţii angajaţi cu fracţiune de normă sunt incluşi în numărul total de angajaţi proporţional cu timpul efectiv lucrat conform prevederilor contractului individual de muncă.

Cum verific dacă o unitate protejată are autorizația de funcționare valabilă?

Pe site-ul www.anpd.gov.ro, la buton Unități Protejate, se găsește postat Registrul Unităților Protejate, actualizat.

Unitatea protejată autorizată are obligația de a avea în permanență minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III angajate?

Da. Unitatea protejată autorizată are obligația ca pe durata de funcționare ca unitate protejată și de valabilitate a autorizației să aibă în permanență mimimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, angajate reprezentând cel puţin 30% din numărul total al angajaţilor, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III să reprezinte cel puţin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor.

Care sunt responsabilitățile unității protejate autorizate care încheie un acord de parteneriat cu terțe entității, conform art. 78 alin (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006?

        Responsabilității unității protejate autorizate sunt următoarele:

 1. să implice persoana cu handicap, parţial sau integral, în activitatea de producţie sau furnizare de servicii din domeniul său de competenţă;
 2. să pună la dispoziţia partenerului, la solicitarea acestuia, fişa de post a persoanei cu handicap, întocmită conform legislaţiei în vigoare, corespunzătoare pregătirii profesionale a persoanei cu handicap angajate.

Care sunt documentele prin care se pot achiziționa produse sau servicii de la unitățile protejate autorizate, în aplicarea 78 alin. (3) lit. b) din legea nr. 448/2006?

În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din legea, achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate se realizează în baza unui acord de parteneriat.

Dovada achiziţionării produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate este reprezentată de contractul comercial, factura şi dovada plăţii.

În baza acordului de parteneriat şi a contractului comercial se achiziţionează produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.

Care sunt domeniile de activitatea pentru care unitatea protejată poate încheia cu terțe entității un acord de parteneriat?

Domeniile de activitate pentru care unitatea protejată poate încheia cu terțe entității un acord de parteneriat,  în care sunt implicate persoanele cu handicap/invalide gradul III angajate, sunt doar acele domenii menționate în anexa autorizației de funcționare ca unitate protejată și în Registrul unităților protejate regăsit pe site-ul www.anpd.gov.ro.

Prin ce se poate atesta activitatea persoanei cu handicap angajată în unitatea protejată?

Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de muncă al persoanei cu handicap angajate, fişa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de conducătorul unităţii protejate autorizate.

Ce reprezintă propria activitate a persoanei cu handicap, angajată în cadrul unităţii protejate autorizate?

Propria activitate a persoanei cu handicap, angajată în cadrul unităţii protejate autorizate, reprezintă ansamblul activităţilor realizate integral sau parţial de persoana cu handicap/invalidă gradul III, în scopul obţinerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.

Ce reprezintă o organizație a persoanelor cu handicap?

Organizaţia persoanelor cu handicap care intră sub incidenţa prevederilor art. 3 alin. (2), din Procedura de autorizare a unităților protejate, este entitatea a cărui statut conţine menţiuni referitoare la faptul că membrii organizaţiilor sunt persoane încadrate în grad de handicap, iar declaraţia angajament, prevăzută la lit. k) din Procedură, conţine şi asumarea obligativităţii desfăşurării activităţilor de intermediere numai cu produse şi/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată.

Cine poate desfășura activități de vânzări și/sau intermedieri ca unitate protejată și în ce condiții?

Unităţile protejate autorizate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap, pot desfăşura şi activităţi de vânzări şi/sau intermedieri, cu condiţia ca minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi protejate au obligaţia prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitatea comercială.

Activitățile de intermedieri prevăzute se referă numai la produse și/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată potrivit dispozițiilor legii nr. 448/2006.

Unitatea protejată autorizată are obligația ca pe durată de valabilitate a autorizației de funcționare să transmită ANPDPD până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, raportul de activitate?

Unitatea protejată autorizată are obligaţia ca, pe durata de valabilitate a autorizaţiei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, să prezinte Autorităţii raportul de activitate pentru anul precedent, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la Procedura de autorizare a unităților protejate aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 847/2021.

Se pot achiziționa de la unitățile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, produse și/sau servicii în sumă mai mare decât suma datorată la bugetul de stat în luna respectivă?

În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de stat, iar diferenţa în plus se reportează în luna următoare, în sensul diminuării obligaţiei de plată.

Cine monitorizează și controlează respectarea prevederilor art. 78 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006?

Monitorizarea și controlul respectării prevederilor art. 78 alin. (2) și (3) se fac de către organele fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Nerespectarea dispozițiilor art. 78 alin. (2) și (3), se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei;

Cine controlează respectarea condițiilor de funcționare ca unitate protejată pe durata valabilității autorizației de funcționare?

Controlul respectării condițiilor de funcționare ca unitate protejată se face de către inspectorii sociali din cadrul AJPIS sau ANPIS.

Nerespectarea condițiilor de autorizare se sancționează cu retragerea autorizației de funcționare ca unitate protejată și cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei și retragerea autorizației de funcționare;

Autorizare unități protejate

De unde se pot extrage (printa), rapoartele per salariat, pentru persoanele cu handicap /invalide gradul III ?

Raportul per salariat se extrage (printează) din registrul de evidență al salariaților (programul REGIS sau REVISAL), cu maximum 3 zile lucrătoare anterioare datei de completare a cererii de autorizare.

Ce tip de certificat constatator trebuie să conțină dosarul?

Dosarul va conține certificatul constatator de bază (în formă extinsă) emis de ONRC. Acesta va cuprinde datele actualizate ale entității solicitante, codurile CAEN pentru care se solicită autorizarea ca unitate protejată.

Care sunt informațiile pe care trebuie să le conțină tabelul cu domeniile de activitate și personalul angajat?

Informațiile pe care trebuie să le conțină tabelul, sunt:

 • denumirea entității solicitante sau a secției, atelierului sau a structurii, precum și denumirea operatorului economic, a instituției publice sau a organizației fără scop patrimonial, din care face parte structura;
 • procentul de persoane cu handicap angajate/invalide gradul III;
 • procentul normei de lucru persoane cu handicap/invalide gradul III;
 • numele si prenumele tuturor persoanelor angajate în cadrul entității, persoane valide și persoane care dețin un document de încadrare în grad de handicap sau o decizie asupra capacității de muncă, din care să reiasă gradul de invaliditate III;
 • funcția și norma de lucru a fiecărei persoane angajate (raportată pentru toate persoanele la fel, ore/zi sau ore/lună) – necesară pentru a calcula procentul normei de lucru a persoanelor cu handicap/invalide gradul III, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor legale (minim 50% norma de lucru a persoanelor cu handicap, din totalul angajaților);
 • descrierea activităților realizate de persoanele cu handicap/invaliditate grad III și de persoanele valide, conform atribuțiilor funcției, în scopul obținerii produselor comercializabile sau în scopul prestării serviciilor, menționarea serviciilor, activităților, produselor;
 • domeniul/domeniile de activitate – rubrica va cuprinde domeniile regăsite în cererea pentru eliberarea autorizației, în certificatul constatator, în actul constitutiv / statut;
 • observații – se va menționa dacă persoana este încadrată în grad de handicap / invaliditate gradul III sau este persoană validă (PH – persoană cu handicap/invaliditate gradul III / PV – persoană validă).

Tabelul va fi completat de toate entitățile solicitante.

Persoanele cu handicap angajate trebuie să fie implicate în toate domeniile de activitate solicitate în cererea de autorizare?

Da, deoarece produsele sau serviciile oferite de unitatea protejată trebuie să fie realizate prin propria activitate (totală sau parțială) a persoanelor cu handicap/invalide gradul III, angajate.

Funcțiile persoanelor angajate, trebuie să fie corelate cu domeniile de activitate pentru care se solicită autorizația?

Da, funcțiile persoanelor angajate trebuie să fie în concordanță cu activitățile cuprinse în domeniile de activitate pentru care se solicită autorizația.

Ce reprezintă produsul comercializat de unitatea protejată ?

Produsul comerciabil reprezintă bunul material obținut prin prelucrarea sau prin modificarea caracteristicilor acestuia, efectuată în cadrul procesului de producție, prin activitatea persoanei cu handicap, angajată în cadrul unităţii protejate autorizate (cu titlu de exemplu, produsul comercial rezultat în urma imprimării de imagini, înscrisuri, modelări în relief și altele asemenea, pe orice fel de suport, întrunește caracteristicile unui produs nou comercial și poate fi realizat și comercializat în cadrul unei unități protejate autorizată).

Angajare persoane cu dizabilități

De ce facilităţi beneficiează o persoană cu handicap care se angajează?

-adaptare rezonabilă la locul de muncă;

-persoanele cu handicap încadrate în gradul grav sau accentuat care se angajează,  beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Lege 227/2015 potrivit Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor;

– consiliere în perioada prealabilă angajării şi pe parcursul angajării, precum şi în perioada de probă, din partea unui consilier specializat în medierea muncii;

– o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puţin 45 de zile lucrătoare;

-un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;

– posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în condiţiile legii, în cazul în care beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens

Este adevărat că dacă mă angajez îmi pierd prestația socială de handicap?

Nu este adevărat. Prestațiile sociale se  acordă indiferent de venituri.

Pot persoanele cu handicap să lucreze o normă întreagă?

Da. Persoanele cu handicap au dreptul de a munci şi de a realiza venituri în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii și potrivit Legii nr.448/2006.

Cum pot solicita reducerea timpului de lucru de către comisia de evaluare?

Persoana cu handicap se adresează comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap pentru a obține o recomandare pentru reducerea normei de lucru, în condiţiile legii.

Pot beneficia de tehnologie asistivă dacă mă angajez?

În cadrul proiectului ,,Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”  implementat de  ANPDPD,  beneficiarii, persoane cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, primesc vouchere ce pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Poate angajatorul meu să beneficieze de o subvenţie pentru adaptarea locului de muncă dacă angajează persoane cu handicap?

În condițiile proiectului ,,Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” implementat de ANPDPD, un angajator poate solicita decontarea sumelor de bani pentru adaptarea rezonabilă a locului de muncă, cu condiţia angajării unei persoane cu dizabilităţi.

Ce alte măsuri de sprijin pot fi accesate de către angajatorii care angajează persoane cu handicap?

Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:

– deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptării locurilor de muncă protejate şi achiziţionării utilajelor şi echipamentelor utilizate în procesul de producţie de către persoana cu handicap;

-deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de muncă, precum şi a cheltuielilor cu transportul materiilor prime şi al produselor finite la şi de la domiciliul persoanei cu handicap, angajată pentru muncă la domiciliu;

– decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a cheltuielilor specifice de pregătire, formare şi orientare profesională şi de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap;

-o subvenţie de la stat, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Cardul European pentru Dizabilitate

Ce este Cardul European pentru Dizabilitate?

Cardul este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit sau subvenționat parțial la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber în  statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul VS/2015/0429 „Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa”: Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda, Malta și România.

Cine poate beneficia de Cardul European pentru dizabilitate?

Persoanele care pot beneficia de card sunt: 

a. copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia pentru protecţia copilului din judeţele, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti; 

b. persoanele adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din județele, respectiv sectoarele municipiului București sau a deciziei eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Cui mă adresez și ce documente trebuie sã depun pentru eliberarea cardului?

Cardul se eliberează la cerere. Persoanele îndreptăţite vor depune în scris sau electronic, la registratura/adresa de email a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv locală a sectoarelor municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află, denumită în continuare DGASPC, o cerere, care cuprinde următoarele elemente:

a) domiciliul sau reședința, seria, numărul B.I./C.I., sau în cazul minorilor, a certificatului de naştere precum și domiciliul sau reședința, seria, numărul B.I./C.I., a reprezentantului legal al acestuia;

b) numărul și perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, inclusiv  emitentul acestuia;

c) o fotografie recentă tip buletin; 

d) număr de telefon fix sau mobil, e-mail; 

e) semnătura solicitantului sau, după caz, a reprezentantului acestuia.

DGASPC transmite la ANPDPD solicitările de eliberare a cardurilor. Ulterior tipării, ANPDPD transmite cardurile la DGASPC pentru a fi livrate beneficiarilor. Durata  de eliberare a cardului european variază în funcție de data primirii cererilor la sediul ANPDPD. 

Pentru a fi utilizat, cardul nu necesită nicio activare sau validare, este suficientă prezentarea lui alături de un document de identitate valabil (carte de identitate, pașaport).

Care este dimensiunea fotografiei?

O fotografie tip buletin.

Cine poate solicita eliberarea Cardului?

Cererea poate fi depusă şi de părintele, reprezentantul legal, tutorele, precum şi organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap;

  În cazul copilului cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor beneficiar al serviciilor din sistemul rezidențial, cererea poate fi completată de către reprezentantul legal al acestuia sau șeful centrului, după caz.

  În cazul adultului cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor beneficiar al serviciilor din sistemul rezidențial, cererea poate fi completată de către acesta sau, după caz, de către reprezentantul legal, sau șeful/directorul centrului.

Existã o datã limitã de depunere a cererii de eliberare a cardului european pentru dizabilitate?

Nu.

Care este valabilitatea cardului european pentru dizabilitate?

Cardul european pentru dizabilitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.

Care sunt beneficiile naționale oferite de Cardul European pentru dizabilitate?

În România, cardul european pentru dizabilitate oferă acces gratuit sau subvenționat parțial la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber.

Care sunt beneficiile internaționale oferite de Cardul European pentru dizabilitate?

Beneficiile țărilor participante sunt acordate în funcție de pachetele de beneficii stabilite de statele membre ale Uniunii Europene participante la proiect. Cardul poate fi utilizat în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiect: SloveniaCipruBelgiaItaliaEstoniaFinlandaMalta și România.

Care sunt costurile pentru obținerea Cardului European pentru dizabilitate?

Costul primelor 50.000 carduri este suportat de ANPD din bugetul proiectului VS/2015/0429 Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România şi Europa, finanţat de Comisia Europeană.

Ce fac în situația în care pierd Cardul?

În cazul pierderii, distrugerii, furtului sau uzării excesive a cardului, persoana cu handicap îl va declara nul într-un cotidian şi va solicita eliberarea unui duplicat. Pierderea, distrugerea sau furtul duplicatului nu presupune costuri de emitere a unui nou card, pe care persoana cu handicap să le suporte.

 Procedura de eliberare a noului card va fi asemănătoare cu cea inițială, cu mențiunea că la noua cerere de eliberare se va anexa și dovada declarării pierderii/furtului.

Cardul poate fi utilizat de altcineva?

Cardul este nominal şi netransmisibil.

Cine elibereazã cardul european pentru dizabilitate?

Cardul este eliberat de DGASPC prin persoanele responsabile desemnate în acest sens, la sediul DGASPC.

Dacă se schimbă încadrarea în grad de handicap/nu se mai acordă certificate de încadrare în grad de handicap, beneficiarul cardului mai are aceleași drepturi?

În situația schimbării încadrării în grad de handicap, prin neîncadrarea în grad de handicap, persoana deținătoare de card nu mai poate beneficia de drepturile conferite și trebuie să îl returneze la sediul DGASPC care l-a eliberat.

Dacã voi întâmpina greutãţi în completarea cererii de eliberare a cardului european pentru dizabilitate, unde mă adresez?

În cazul în care solicitantul sau reprezentantul legal al acestuia întâmpină dificultăţi în completarea cererii, acesta va fi sprijinit de către reprezentantul DGASPC.

Abrevieri

HG – Hotărâre de Guvern

ISR – Indicator Social de Referință

DGASPC – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

art. – articolul