Comisia superioară are activitate decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, emise de Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și desfășoară activități de coordonare metodologică și de monitorizare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.

 

Contestațiile la certificatele de încadrare în grad de handicap se pot depune prin una dintre modalitățile enumerate mai jos:

 • la Secretariatul Comisiei Superioare  la adresa de email contestatie@anpd.gov.ro
 • direct la sediul ANPDPD
 • prin poștă la adresa General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, București, CP 010773
 • la secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap.

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  soluționează contestațiile la certificatele de încadrare în grad de handicap emise începând cu data de 18 mai 2023 de către Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap județene/locale ale sectoarelor municipiului București și nu pentru certificatele emise anterior acestei date.

 

Contestațiile la certificatele de încadrare în grad de handicap emise până la data de 18 mai 2023 se soluționează prin instanțele de judecată, potrivit procedurii anterioare intervenției prevederilor Legii nr.96/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Principalele atribuții ale Comisiei Superioare de Evaluare

Coordonarea metodologică a comisiilor de evaluare și activitatea de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap, în vederea asigurării unui mod de lucru unitar, la nivel național, în ceea ce privește aplicarea criteriilor medico-psihosociale de încadrare în grad și tip de handicap, precum și cu privire la activitatea de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap, realizată prin:

 1. Propunerea unor Instrucțiuni președintelui Autorității Naționale pentru Protecția și Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Instrucțiunile propuse de Comisia Superioară și aprobate de Președintele Autorității se transmit serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județene și locale ale sectoarelor municipiului București, iar aplicarea lor este obligatorie.
 2. Formularea unor precizări metodologice la solicitarea serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 3. Elaborarea, modificarea şi/sau completarea Criteriilor medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap a persoanelor adulte, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. Pentru propunerile de modificare ale criteriilor medico-psihosociale Comisia superioară are în vedere Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, cât și Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, adoptată şi aprobată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
 4. Formularea propunerilor privind modificarea metodologiilor, procedurilor și a instrumentelor de lucru existente pe care le supune aprobării președintelui Autorității.

 

Monitorizarea și verificarea activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap, realizată prin:

 1. Soluționarea, prin admitere sau respingere, a contestațiilor formulate la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisiile de evaluare, și transmite soluția comisiilor de evaluare județene sau ale sectoarelor municipiului București, pentru punerea ei în aplicare.
 2. Decizie de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap, în următoarele situaţii:
  • ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale;
  • ca urmare a autosesizării.
 3. Participarea, la solicitare, în acţiuni de verificare a activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap, colectând informații și date pe baza cărora elaborează rapoarte de monitorizare privind modul de implementare a prevederilor legale referitoare la evaluarea persoanelor adulte. Pentru a stabili dacă comisiile de evaluare au în vedere caracterul multidisciplinar și folosirea modelului social care aduce împreună evaluarea sănătății, gradului de adaptare psihosocială, nivelul de educație, gradul de dezvoltare al abilităților profesionale.

Formulare

Cadru legal

Ordinul nr. 1066/2023

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

 

Instrucțiuni metodologice

Instrucțiunile sunt în format PDF sub formă scanată.

Instrucțiunea 1

Din 02.05.2023

Instrucțiunea 1

Din 03.12.2018

Instrucțiunea 2

Din 16.12.2021 Art. 58 și 59

Instrucțiunea 3

Din 13.11.2019

Instrucțiunea 2

Din 20.09.2022

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

art. – articolul

alin. – alineatul