Status

  • Romania este încă tributară unui sistem instituționalizat de protecție socială.
  • Majoritatea persoanelor cu dizabilități de la nivel național, care au stabilită măsura de protecție într-un serviciu social, se află într-o instituție publică rezidențială de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități.
  • În 2017, erau 417 centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, din care 282 erau centre rezidențiale, iar din total un număr de 111 centre rezidențiale funcționau cu o capacitate mai mare de 50 de locuri.
  • 111 centre rezidențiale funcționau cu o capacitate mai mare de 50 de locuri.
  • Această infrastructură, caracterizată de cele mai multe ori prin clădiri cu destinație colectivă, cu aspect de unitate medicală și localizate departe de viața comunității, cu un management de multe ori defectuos și personal insuficient pregătit pentru a răspunde nevoilor de reabilitare a persoanelor asistate, nu putea asigura tranziția persoanei cu dizabilități spre viața în comunitate și reabilitare și integrare socială, prin asigurarea condițiilor pentru formarea deprinderilor de viață independentă, pregătirea educațională care să permită valorificarea potențialului propriu.
  • În 2018 s-a reglementat stabilirea capacității centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap la maxim 50 de locuri (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap), ceea ce a determinat redefinirea mandatului centrelor rezidențiale și a determinat elaborarea, de către direcţiile generale de asistenţă generală şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de către furnizorii de servicii sociale privaţi acreditaţi, a planurilor de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri, cu avizul ANPDPD.
  • Redefinirea mandatului centrelor rezidențiale a determinat elaborarea, de către direcţiile generale de asistenţă generală şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de către furnizorii de servicii sociale privaţi acreditaţi, a planurilor de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri, cu avizul ANPDPD.
  • Planurile de restructurare a centrelor rezidențiale cuprind acțiuni planificate pentru perioada 2019 – 2024 cu scopul de a asigura tranziția persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale, din instituții rezidențiale de tip vechi în alternativele de tip familial sau rezidențial nou-înființate.
  • Procesul de restructurare a serviciilor sociale rezidențiale de capacitate mare destinate persoanelor cu dizabilități urmează a fi definitivat la 31.12.2024, ca urmare a implementării planurilor de restructurare la nivelul acestora.

Legislație aplicabilă

OUG nr.69/2018

Pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Link extern.

Instrucțiune nr. 2/14.08.2019

Privind programarea, implementarea și monitorizarea acțiunilor de pregătire pentru transferul persoanelor adulte cu handicap din centrele rezidențiale de tip vechi în alternative de tip familial sau rezidențial înființate/dezvoltate în cadrul comunității.

Format PDF.

Ordinul nr. 635/2022

Pentru aprobarea Metodologiei de modificare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap ale cărui activități au fost planificate până la 31 decembrie 2021.

Link extern.

OUG nr.114/2021

Pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi aprobată prin Legea 87/2022.

Link extern.

Decizia nr. 878/30.10.2018

Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap.

Link extern.

Decizia nr. 877/30.10.2018

Pentru aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap.

Link extern.

OUG nr. 94/02.11.2023

privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/
2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul
protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Link extern.

Ordinul nr. 1114/04.12.2023

privind modificarea şi completarea Metodologiei de modificare a planului de
restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, ale cărui activităţi au
fost planificate până la 31 decembrie 2021, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi nr. 635/2022.

Link extern.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

OUG – Ordonanță de Urgență a Guvernului