Status

 • Ratificarea Convenţiei prin Legea nr. 221/2010, cu modificările ulterioare, a marcat momentul în care România și-a asumat ca obiectiv dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale, ca urmare a recunoașterii prevederilor art. 19– Viață independentă și integrare în comunitate.
 • România și-a asumat obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a garanta integrarea în comunitate a tuturor persoanelor cu dizabilități, inclusiv a celor care trăiesc pe termen lung în instituții rezidențiale, asigurând locuri de reședință alese în mod liber de către persoanele cu dizabilități, precum și acces la o gamă largă de servicii de sprijin la domiciliu, servicii în comunitate, inclusiv asistența personală necesară, cu șanse egale cu ale celorlalți.
 • Viața independentă constituie un drept fundamental al omului, esențial pentru dezvoltarea identității personale și realizarea potențialului uman, care nu se limitează doar la abilitatea de a desfășura activitățile zilnice pe cont propriu ci, în primul rând, este strâns legat de libertatea de a alege și de a deține controlul propriei vieți.
 • Elaborarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022–2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.490/2022 asigură continuitatea implementării Convenției, cu obiective/ținte specifice
 • Astfel, în cadrul obiectivului specific: Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități sunt prevăzute măsuri de reformă specifice
 • O dată cu aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență, România și-a asumat accelerarea procesului de dezinstituționalizare în perioada 2022-2026, prin două acte legislative de importanță majoră:
  • Strategia națională privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, 2022-2030 și Ghidul privind accelerarea procesului de dezinstituționalizare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1543/19.12.2022
  • Legea pentru susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptată în forma definitivă în Parlamentul României la data de 7 decembrie 2022
 • Strategia națională privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, 2022-2030 stipulează 6 direcții de acțiune:
  • Coordonarea procesului de dezinstituționalizare la nivel național, județean și local și de integrare în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilități
  • Asigurarea abordării centrate pe persoană a tranziției la viața independentă și integrare în comunitate se face cu implicarea persoanelor cu dizabilități și a societății civile.
  • Dezvoltarea serviciilor în comunitate pentru viața independentă a persoanelor adulte cu dizabilități, inclusiv pentru prevenirea instituționalizării
  • Pregătirea și motivarea personalul care lucrează cu și pentru persoane adulte cu dizabilităţi.
  • Asigurarea suportului pentru familie în vederea susținerii vieții independente în comunitate a persoanei adulte cu dizabilități.
  • Conștientizarea societății în vederea susținerii vieții independente în comunitate a persoanelor cu dizabilități.
 • Indicatorii-cheie de performanţă ai politicii publice privind procesul de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi stabiliți prin Lege sunt:
  • procentul de 32%, cu care se reduce la nivel naţional, până la 30 iunie 2026, numărul persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate din numărul total de persoane asistate în cadrul sistemului rezidenţial la sfârşitul anului 2020;
  • procentul de 10% cu care se reduce la nivel naţional, în perioada 1 iulie 2026-31 decembrie 2030, numărul persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate din numărul total de persoane asistate în cadrul sistemului rezidenţial la data de 30 iunie 2026.
 • Începând cu anul 2023, anual, autorităţile administraţiei publice locale urmăresc stadiul realizării indicatorilor-cheie de performanţă.
 • Obiectivele planificate la nivel naţional, ca ţinte asociate indicatorilor-cheie de performanţă, sunt:

1: până la data de 30 iunie 2026, cel puţin 32% din numărul de persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate să beneficieze de sprijin în vederea dezinstituţionalizării şi de punerea în aplicare a parcursului de trai independent;

2: până la data de 30 iunie 2026, procentul persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate se reduce cu 32% din numărul total de persoane asistate în cadrul sistemului rezidenţial la sfârşitul anului 2020;

3: în perioada 1 iulie 2026-31 decembrie 2030, procentul persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate se reduce cu 10% din numărul total de persoane asistate în cadrul sistemului rezidenţial la data de 30 iunie 2026.

Legislație aplicabilă

Ordinul 334/2024

Ordin privind aprobarea versiunii extinse a Ghidului care conține instrumentele de lucru privind accelerarea procesului de dezinstituționalizare.

Format PDF.

Anexa Ordinului 334/2024

Ghidul care conține instrumentele de lucru privind accelerarea procesului de dezinstituționalizare Versiunea extinsă.

Format PDF.

Hotărârea Guvernului nr. 1543/2022

Pentru aprobarea Strategiei naționale privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, pentru perioada 2022-2030.

Link extern.

Legea nr.7/2023

Pentru susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Link extern.

Hotărârea Guvernului nr.490/2022

Pentru aprobarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022–2027.

Link extern.

Legea nr. 221/2010

Pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007.

Link extern.

Abrevieri

art. – articolul