ANUNŢ privind ședința publică organizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități pentru dezbaterea proiectului de Ordin privind aprobarea Ghidului privind instrumentele de lucru pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare

La ședința publică pentru dezbaterea proiectului de ordin au acces instituțiile publice, organizațiile civice, precum și toate persoanele interesate.

Format PDF

ANUNŢ privind ședința publică organizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități pentru dezbaterea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

La ședința publică pentru dezbaterea proiectului de act normativ au acces instituțiile publice, organizațiile civice, precum și toate persoanele interesate.

LINK EXTERN