• Viața independentă presupune posibilitatea de a exercita control asupra propriei vieți, adică de a lua decizii și a face alegeri face alegeri, inclusiv privind domiciliul (unde, cum și cu cine locuim).
  • Orice persoană poate trăi independent în comunitate, indiferent de vârstă, gen sau nivelul nevoilor de sprijin, dacă are acces la servicii în comunitate adecvate, accesibile și flexibile și la un mediu, transport și informații accesibilizate.
  • Locuirea în comunitate a persoanelor cu dizabilități trebuie să faciliteze participarea deplină la viața în comunitate.
  • Tranziția de la servicii rezidențiale la servicii in comunitate trebuie astfel să respecte principiile alegerii și controlului, separarea furnizării locuirii de servicii de sprijin, amplasarea în comunitate și în imobile în care locuiesc și restul populației, adaptarea, accesibilitatea, sustenabilitatea, siguranța și gestionarea doar conform preferințelor persoanelor cu dizabilități.
  • Tranziția de la servicii rezidențiale la servicii in comunitate nu constă în simpla mutare fizică a persoanelor din instituții în noua lor locuință sau formă de îngrijire.
  • Acest pas important către autonomie și viață independentă este vital să fie sprijinit într-un mod individualizat, pentru o tranziție cât mai ușoară, pentru a ajuta persoana să se conecteze mai bine la comunitate și resursele acesteia și pentru a preveni eventualele riscuri.
  • Persoanele cu dizabilități trebuie expuse unei game largi de experiențe care să sprijine integrarea lor în comunitate prin acumularea de experiențe pozitive, dezvoltarea aptitudinilor de viață, diminuarea sau eliminarea temerilor legate de un trai independent.
  • De asemenea, în această perioadă, persoanele cu dizabilități ar trebui să primească informații privind opțiunile de locuire, educație, formare și angajare, suport financiar individualizat și toate celelalte măsuri necesare pentru a asigura un standard de viață adecvat.
  • România își propune să asigure tranziţia de la un sistem bazat pe îngrijiri de tip rezidenţial la unul bazat pe servicii alternative comunitare, care, în prezent, sunt insuficient dezvoltate. Demersul de analiză a nevoilor privind dezinstituționalizarea a început în 2015 și a constat în selecția centrelor rezidențiale care au intrat în procesul de restructurare prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități prin finanțare din POR 2014 – 2020.  (legătura la programe /POR). Procesul este susținut continuu prin programele derulate de ANPDPD, atât prin Programele de interes național, cât și prin fonduri europene.

Abrevieri

POR – Programul Operațional Regional

ANPDPD – Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități