Autoritatea  Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Durata proiectului  este de 53 luni, iar obiectivul general este reprezentat de asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a  ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii.

Data de începere a proiectului: 23.05.2019

Data de finalizare a proiectului: 22.10.2023

Valoarea totală a proiectului 111.978.816,40 lei din care 94.549.862,89  lei cofinanțare UE.

Activități desfășurate în cadrul proiectului:

 • ANOFM: Măsuri active de ocupare pentru facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități;
 • ANPDPD: Acordarea de sprijin angajatorilor în vederea asigurării accesibilizării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;
 • ANPDPD: Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii prin acordarea de subvenții în vederea achiziționării de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces.

 Rezultatele așteptate ale proiectului:

 • 7000 persoane cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă informate, consiliate și mediate în vederea angajării;
 • 200 persoane cu dizabilități, non-NEET pentru care se finanțează subvenții conform art.80 și 85 din Legea nr. 76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
 • 200 spații de muncă adaptate;
 • 1 campanie de informare a beneficiarilor cu privire la achiziționarea produselor asistive;
 • solicitări de decontare a voucherului;
 • vouchere decontate pentru persoane cu dizabilități non-NEET.

Persoanele cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care beneficiază de măsuri active de ocupare pot beneficia la cerere de sprijin prin acordarea de subvenții sub formă de vouchere pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul Național unic de asigurări sociale de sănătate. Voucherele au o valoare de maxim 23.000 lei.

Rezultate ale proiectului înregistrate în perioada 23 mai 2019 – 31 Martie 2023

 •  4505 persoane cu dizabilități incluse în grupul țintă care au beneficiat servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională;
 • 700 persoane cu dizabilități care au primit un loc de muncă, din care pentru 181 se finanțează subvenții conform art. 80 și  art. 85  din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
 • 2243 vouchere eliberate;
 • lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, actualizată, disponibilă pe site-ul www.anpd.gov.ro, incluzând, în prezent, un număr de 28 furnizori;
 • 125 de audiențe telefonice acordate persoanelor cu dizabilități cu privire la modalitatea prin  care pot să beneficieze de voucher, care sunt documentele necesare, care sunt instituțiile cărora se pot adresa;   
 • alocarea unui număr de telefon mobil destinat potențialilor beneficiari de voucher;
 • distribuirea de materiale informative referitoare la proiect;
 • 1 material video elaborat despre angajatorul de top și experiența personală cu voucherul și persoanele cu dizabilităţi angajate;
 • Text promoțional pentru videoclipul cu povestea de succes a angajatorului de top;
 • Promovarea clipului pe rețelele de socializare – Facebook și website-ul instituției;
 • realizarea și transmiterea de Buletine Informative lunare destinate comunicării către asociațiile persoanelor cu dizabilități a informațiilor referitoare la progresul realizat în derularea proiectului;

Invităm persoanele cu dizabilități, șomere și inactive non – NEET să se adreseze agențiilor județene de ocupare a forței de muncă sau direcțiilor generale de asistență sociale de protecția copilului unde au domiciliul pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.

Distribuie pe:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email