ANPD a lansat selecția publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi– sesiunile 1-2. Anunțurile de participare, ghidurile solicitantului, ordinele de aprobare, clarificările și rapoartele de evaluare  pot fi descărcate de pe această pagină.

Cadru de finanțare

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 687/2019

Pentru aprobarea Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019 sesiunea 2.

Publicat în 05.09.2019. Format PDF.

Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2019 – sesiunea 2

Publicat în 05.09.2019. Format PDF.

Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2019

Postat în data de 19.06.2019. Format PDF.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019

Postat în data de 19.06.2019. Format DOC.

Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019

Postat în data de 19.06.2019. Format PDF.

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 743/2019

Privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019.

Postat în data de 19.06.2019. Format PDF.

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 635/2019

Pentru aprobarea Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019.

Postat în data de 19.06.2019. Format PDF.

Selecție publică de proiecte sesiunea 2

Clarificări I

Postat în data de 16.09.2019. Format PDF.

Raport contestații – sesiunea 2

Postat în data de 21.10.2019. Format PDF.

Raport final sesiunea 2

Postat în data de 08.10.2019. Format PDF.

Selecție publică de proiecte sesiunea 1

Clarificări 1

Postat în data de 01.07.2019. Format PDF.

Clarificări 2

Postat în data de 10.07.2019. Format PDF.

Raport în vederea atribuirii convențiilor de finanțare nerambursabilă 2019

12.08.2019. Format PDF.

Abrevieri

ANPD – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

ONG – organizația neguvernamentală