ANPDPD a lansat selecția publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi– sesiunea 2023. Anunțul de participare, ghidul solicitantului și ordinele de aprobare  pot fi descărcate de pe această pagină.

Cadru de finanțare

Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2023

Postat în data de 19.04.2023. Format PDF.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2023

Postat în data de 19.04.2023. Format PDF.

Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2023

Postat în data de 19.04.2023. Format PDF.

Ordinul președintelui nr. 321/31.03.2023

Privind aprobarea Documentație pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect pentru selecția publică de proiecte în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități 2023.

Postat în data de 19.04.2023. Format PDF.

Clarificări cu privire la selecția publică de proiecte în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2023

Clarificări 1 la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2023

Postat în data de 03.05.2023. Format PDF.

Clarificări 2 la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2023

Postat în data de 10.05.2023. Format PDF.

Clarificări 3 la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2023

Postat în data de 17.05.2023. Format PDF.

Clarificări 4 la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 2023

Postat în data de 19.05.2023. Format PDF.

Rezultatele evaluării

Corrigendum 2 - Raport final în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

Publicat în data de 20.07.2023. Format DOC.

Raport intermediar apel ONG

Publicat în data de 20.06.2023. Format DOC.

Corrigendum raport intermediar apel ONG

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în calitate de autoritate finanțatoare pentru propunerile de proiecte pentru ONG transmise în vederea selecției în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități apelul 2023, publică un corrigendum la raportul intermediar în vederea atribuirii convențiilor de finanțare nerambursabila, din data de 20 iunie 2023.

Publicat în data de 21.06.2023. Format DOC.

Raport final în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

Publicat în data de 05.07.2023. Format DOC.

Corrigendum - Raport final în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă

Publicat în data de 06.07.2023. Format DOC.

Raport final al proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități anul 2023

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în calitate de autoritate finanțatoare pentru propunerile de proiecte pentru ONG transmise în vederea selecției în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități apelul 2023, publică Raportul cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2023, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Publicat în data de 08.02.2024. Format PDF.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi

ONG – organizația neguvernamentală